Hvad tilbyder biblioteket?

Workshops

Biblioteket afholder løbende workshops. Du kan læse mere og tilmelde dig her:

Systematisk informationssøgning:

Onsdag den 18. september
Tirsdag den 5. november
Torsdag den 5. marts

Zotero:

Onsdag den 20. november
Onsdag den 4. marts

 


Har du brug for hjælp eller vejledning?

Er du i gang med et forsknings- eller udviklingsprojekt. Er du ph.d'er og ønsker at lave en aftale med vores forskningsservice?

Så send os en mail med oplysninger om dit emne og behov forstøtte til:
forskningsservice-bib@ucsyd.dk  

 

 

Du får hjælp til at styrke dine kompetencer på disse områder:

 • Vejledning i informationssøgning
 1. Søgeproces (søgeprofil og søgestrategi)
 2. Søgeteknikker (systematisk søgning, bloksøgning)
 3. Søgetips (Booleske operatorer, frasesøgning, trunkering)
 4. Dokumentation af søgning (søgeprotokol)
 • Hjælp til søgning i specifikke databaser
 • Vejledning i oprettelse af alerts (alerts giver dig automatisk besked, når der er nye artikler i et tidsskrift eller nye forskningsresultater)
 • Du kan få vejledning inden for ophavsret, publicering, UC Viden og referenceværktøjer

Klik her og få hjælp-til-selvhjælp

Bibliotekets databaser. Humanioraog samfund

Bibliotekets databaser. Sundhedsvidenskab

 

Hvorfor benytte bibliotekets tilbud?

 • Du kan for eksempel bruge støtten til at komme i gang med state-of-the-art
 • Du kan sikre dig, at du har afdækket eksisterende og aktuel viden inden for dit interesseområde
 • Du får hjælp til at effektivisere din litterturindsamling
 • Du får hjælp til at systematisere og strukturere din søgeproces
 • Du sparer tid

 

Formålet med bibliotekets forskningsservice er:

 • at styrke de relevante medarbejderes informationskompetencer.
 • at vejlede omkring publicering, referencehåndtering og ophavsret.
 • at tilbyde hjælp til at opkvalificere de relevante medarbejderes forskningsaktiviteter.
 • at indgå som en naturlig del af UC Syddanmarks forskningsinfrastruktur.
 • at understøtte forskningen.

 

Hvem henvender tilbuddet sig til?
Tilbuddet gælder for ph.d.er (både for post-, præ- og nuværende ph.d. studerende) og forskning- og udviklingssprojekter.
Biblioteket tilbyder et velkomstmøde og derefter 2-3 vejledninger udover velkomstmødet.

 

Se bibliotekets tilbudskatalog
Biblioteket har en række tilbud til dig som forsker. Se dem her.

 

 

Forskning