Låneregler, gebyrtakster og betaling

                                                                                                                                                                                                                                       Pr. 4. sep. 2019

Hvem kan låne?
Bibliotekets afdelinger betjener studerende, ansatte og kursister ved UC SYD og du oprettes automatisk i bibliotekssystemet. Ved oprettelse udsendes en velkomstmail til dig med din midlertidige pinkode. Når dit studie eller din ansættelse ophører slettes du automatisk, hvis du er uden mellemværende.

Har du en faglig eller professionel interesse i de emneområder biblioteket dækker, er du velkommen til at låne i bibliotekets afdelinger. For at blive registreret som låner, skal du møde personligt op i den bemandede åbningstid og medbringe dit sundhedskort.

Det er gratis at benytte biblioteket.

 

Hvad er dit lånerkort?
Dit sundhedskort fungerer som lånerkort.
Dit CPR-nummer er dit lånernummer.

Hvor længe kan du låne?
Udlånstiden er normalt 30 dage på alle materialer.

Fornyelse af lån?
Du kan tidligst forny dine lån 14 dage før afleveringsfristen.

Du kan forny dine lån op til 12 gange, hvis materialerne ikke er reserverede.
Det gør du via din lånerstatus, når du er logget ind.


 

Proces for påmindelse, hjemkaldelse, erstatning og rykkere:

Tidspunkt

Servicemeddelelse til låner

3 dage før afleveringsfrist

Påmindelse (sendes til din e-mail)

Lånetid overskredet med 7 dage

Hjemkaldelse (sendes til din e-mail)

Lånetid overskredet med 30 dage

Saldoopgørelse (sendes til din e-Boks)

Hver 30. dag derefter

Saldoopgørelse (sendes til din e-Boks)

Lånetid overskredet med mere end 70 dage

Herefter forbeholder vi os

retten til at sende sagen til inddrivelse hos Gældsstyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansatte hos UC SYD er fritaget for gebyrer og sendes ikke til inddrivelse hos Gældsstyrelsen.

For sen aflevering?
Hvis du afleverer for sent, skal du betale et gebyr.
Gebyrer beregnes pr. lånt enhed.
Det betyder, at hvis du overskrider lånetiden med 8-30 dage for et udlån på 4 bøger pålægges et gebyr på 4X25 kr. = 100 kr.


 

Gebyrtakster?

Tidspunkt

Gebyrtakst

1-7 dages overskridelse af lånetid

0 kr. pr. bog/enhed

8-30 dages overskridelse af lånetid

25 kr. pr. bog/enhed

31 dage eller længere overskridelse af lånetid

25 kr. pr. bog/enhed
+ bogens/enhedens anskaffelsespris
+ 15 kr. pr. bog/enhed i administrationsudgifter*

*Afleveres bogen/enheden inden sagen er overgået til inddrivelse hos Gældsstyrelsen, betales kun gebyr.


Betaling af gebyrer og erstatninger?
Du kan betale gebyrer med MobilePay på udlåns- og afleveringsautomaterne på bibliotekerne eller via netbank.

Erstatninger skal betales via netbank. Beløbet skal betales via netbank: reg.nr. 7915 kontonr. 1000845.
Husk i alle tilfælde at skrive dit navn og fødselsdato (dd-mm-åååå).

Ved udenlandsk kontooverførsel: IBAN: DK3879150001000845 og SWIFT/BIC: SYBKDK22.

 

Udelukkelsesnotifikation?
Hvis du skylder biblioteket 200 kroner eller derover i gebyrer, bliver du efter 7 dage blokeret i systemet. Du kan først låne igen, når du har betalt, hvad du skylder.


Beskadiget eller mistet materiale?
Ødelægger du eller mister du et af bibliotekets materialer, skal du erstatte det.
Hvis du desuden har afleveret for sent, skal du også betale gebyr for den for sene aflevering.