• Dansk
 • English

Servicedeklaration og ydelseskatalog

Servicedeklaration

VIA Bibliotekerne er biblioteker for professionshøjskolen VIA University College.
Fællesadressen er: VIA University College, Skejbyvej 1, 8240 Risskov.

VIA udbyder en lang række uddannelser inden for de pædagogiske, sociale, sundhedsfaglige, tekniske og økonomiske områder. Bibliotekernes primære opgave er at understøtte de studerende og ansatte i VIA, og der købes derfor ind for at tilgodese de uddannelser, der udbydes på adressen. Der indkøbes både fysiske og digitale ressourcer. Lånetiden for de enkelte materialer vil fremgå af VIA Bibliotekernes reglement

VIA Bibliotekerne er et lovbibliotek og deltager i det almindelige lånesamarbejde. Størstedelen af VIA Bibliotekernes materialer kan søges i bibliotek.dk og Netpunkt, og bibliotekerne deltager i den nationale kørselsordning.

Bibliotekerne er beliggende på mange forskellige adresser, og det er forskelligt i hvor høj grad offentligheden har adgang til biblioteket.
 

Biblioteker med offentlig adgang:
Campus Holstebro. Biblioteket
Campus Horsens. Biblioteket
Pædagogisk Bibliotek i Skive
Pædagoguddannelsen Jydsk. Biblioteket
Pædagoguddannelsen Peter Sabroe. Mediateket
Socialrådgiveruddannelsen i Aarhus. Biblioteket

Biblioteker kun med adgang for VIA-ansatte og VIA-studerende:
Campus Randers. Pædagogisk-Sundhedsfagligt Bibliotek
Campus Viborg. Biblioteket
Campus Silkeborg. Biblioteket
Campus Aarhus N. Studiebiblioteket
Læreruddannelsen i Aarhus. Biblioteket
Studieværkstedet i Nørre Nissum
Thy Uddannelsescenter. Biblioteket

Adgang til elektroniske ressourcer
De fleste elektroniske ressourcer kan benyttes overalt i VIA, og de fleste af dem er tilgængelige gennem fjernadgang for ansatte og studerende.
På alle VIA Biblioteker er alle velkomne til at benytte de elektroniske ressourcer på stedet.

Bestilling af VIA Bibliotekernes materialer
Bestillinger afgivet i bibliotekernes database ekspederes dagligt. Lånere afhenter selv de bestilte materialer.

Bestilling af materialer fra andre biblioteker
VIA Bibliotekerne modtager bestillinger på materialer de ikke selv har. De fleste materialer fremskaffes i løbet 1 -3 uger. Låneren får besked, så snart det bestilte er hjemkommet. Det skal dog bemærkes at VIA’s Aarhus-biblioteker henviser de studerende til selv at afhente materiale, der måtte være tilgængeligt på andre Aarhus-biblioteker.

20.08.2013

Ydelseskatalog  

(revideret senest 3.1.2014) 

VIA Bibliotekerne finansieres efter en aftalt fordelingsnøgle af højskolerne(1), herunder Højskolen for Videreuddannelse og Kompetenceudvikling. Finansieringen er bl.a. afhængig af antal STÅ, antal uddan-nelser og antal biblioteker/betjeningssteder. VIA Bibliotekerne har dermed en generel forpligtigelse overfor uddannelser, forskere og phd-studerende, undervisere og studerende i disse højskoler. Denne generelle forpligtigelse udmøntes i en række ydelser, hvoraf de vigtigste kan nævnes: 

Klassiske biblioteksydelser til studerende, undervisere og andre VIA medarbejdere

 • Opbygning og vedligeholdelse af en fysisk og digital materialesamling rettet mod brugerne på det konkrete campus 
 • Synliggørelse og tilgængeliggørelse af VIAs materialer i en samlet biblioteksportal med adgang til licensbelagte baser og tidsskrifter, herunder fjernadgang 
 • Vedligeholdelse af lokal biblioteksstudienetside 
 • Generel overvågning og formidling af ny viden indenfor VIAs fagområder 
 • Samarbejde med andre offentlige biblioteker for at sikre VIA studerende og VIA medarbejdere adgang til offentligt materiale og biblioteksydelser. Fremskaffelse af materiale fra andre biblioteker 
 • Undervisning i vidensøgning, informationskompetence og referencehåndtering 
 • Biblioteksfaglig vejledning i forbindelse med projektskrivning og opgaveløsning 
 • Deltagelse i samarbejde med uddannelserne indenfor informations- og biblioteksområdet, herunder samarbejdsmøder og udvalgsarbejde 
 • Medvirkning i akkrediteringsprocessen 
 • Indkøb og modtagelse af bøger til underviserne, hvis disse registreres i bibliotekssystemet (f.eks. undervisereksemplarer) 
 • Hjælp til formidling af Copydan aftalen 
 • Oprettelse og vedligeholdelse af ophavsrets-websted med bl.a. synliggørelse af aktuelle aftaler 
 • Godkendelse af dokumenter i UC-Viden v/lokale bibliotekarer som PURE-redaktører 
 • Introduktion til UC-Viden 
 • I forbindelse med forsknings- og udviklingsaktiviteter er der mulighed for at få foretaget littera-tursøgninger sammen med forsknings-, videnmedarbejderen eller underviseren. Der er primært fokus på informationsfaglige metoder. Aktiviteten er begrænset til varighed max en ½ dag, der-for skal der arbejdes for at få udgifter til litteratursøgning medtaget som en normal projektudgift. Regel med max en ½ dags informationssøgning kan en biblioteksleder i særlige tilfælde dispensere fra. 

Udover de ovenfor nævnte ydelser kan VIA Bibliotekerne også mod betaling medvirke med en række tilkøbsydelser indenfor informations- og biblioteksområdet. Disse tilkøbsydelser vil normalt kræve ind-gåelse af en aftale mellem en biblioteksleder og pågældende FOU chef, uddannelsesleder, videncenter-leder, programleder eller lignende. 

 • Længerevarende informationssøgninger i forbindelse med forskning, projekter og udviklings-relaterede opgaver. 
 • Kurser udviklet og designet i forbindelser med aktiviteter ud af VIA 
 • Deltagelse i længerevarende projekt- og udviklingsarbejde 
 • Administration af ”taskebøger” f.eks. i forbindelse med fastholdelse af internationale studerende. 

(1:Højskolen for Kreative Erhverv er undtaget denne finansieringsmodel, da de p.t. betjenes af Handels- & Ingeniørhøjskolens Bibliotek i Herning, Aarhus Universitet.)