• Dansk
  • English

Forskersupport

Biblioteket yder FoU-medarbejdere i VIA bistand med litteratursøgning, referencehåndteringForskning
og valg af publiceringskanal.
 
Du kan træffe aftale med din lokale bibliotekar eller en kontaktperson fra VIA Bibliotekernes FoU-team.
Biblioteket kan tilbyde op til ½ dags hjælp til din vidensøgning (i form af såvel undervisning
som vejledning).

Vi anbefaler PhD ON TRACK hvor du kan lære mere om afsøgning af et fagområde, deling og
publicering af forskning samt referencestyring.

Har du brug for at søge viden skal du bruge vores Databaser og Tidsskrifter.

Skal du bruge et system til spørgeskemaundersøgelser giver Kvalitetsafdelingen adgang til SurveyXact 
(Kun for ansatte, kræver login)