• Dansk
  • English

Mission og Vision

VIA Bibliotekernes mission bygger på VIAs mission og er:
At understøtte professionsuddannelsernes videnbasering ved at sikre adgang til nyeste viden og forskning. Gennem undervisning og vejledning at indgå aktivt i forhold til studerendes og underviseres videnhåndtering og bidrage til integration af informationssøgning i uddannelserne. At understøtte videnproduktion, forskning og videnformidling.

VIA Bibliotekernes vision bygger på VIAs vision og er:
At tilbyde og udvikle bibliotekerne som et integreret centralt element af uddannelsernes samlede fysiske og virtuelle læringsmiljø, hvor undervisere, studerende, videnmedarbejdere og bibliotekarer samarbejder om at opspore, udvælge, skaffe, vurdere, udvikle, anvende og formidle ny viden med det formål at styrke såvel uddannelsernes som professionernes videnbasering.