• Dansk
  • English

Ophavsret i VIA

Hvad må vi i VIA University College, når det drejer sig om at anvende ophavsretligt beskyttet materiale

På denne side kan du finde vejledning til brug af andres materialer samt til de aftaler, som er indgået med Koda, Gramex, og Copydan.

Koda, Gramex og Copydan er alle foreninger, der beskæftiger sig med rettigheder til værkerne, retten til at kopiere, mangfoldiggøre og/eller gengive beskyttede værker i tekst, lyd og billeder samt opkrævning og fordeling af vederlag for mangfoldiggørelse af beskyttede værker.

Aftalerne er indgået dels af Professionshøjskolernes Rektorkollegium dels af VIA University College, Bygning og Service.

Der er ny copydanaftale fra 1. januar 2013. Aftalen er beskrevet under rubrikken Tekst på denne hjemmeside.

KOPIERINGENS HVEM - HVAD - HVOR

Revideret september 2013 mai og jeb.